O nama

Obrt UNIK osnovan je u veljači 2004.g. nakon sedam godina rada na poslovima upravljanja i održavanja stambenih zgrada. Osnovna djelatnost kojom se obrt bavi je upravljanje stambeno-poslovnim zgradama prema članku 379. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

S obzirom na naš intelektualni kapital - znanje knjigovodstveno računovodstvenih i pravnih poslova te ono najvažnije - poznavanje tehničke problematike koja se pojavljuje u održavanju zgrada, u suradnji s vanjskim suradnicima pružamo brzu, učinkovitu i kvalitetnu uslugu održavanja zgrada.

Danas je preko 5000 stambenih, poslovnih i garažnih prostora pod našom upravom.

Zaduženja i naplata pričuve
Slika 1. - Zaduženja i naplata pričuve
Rast po godinama
Slika 2. - Rast po godinama
Stupanjem na snagu Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96) 1. siječnja 1997., pravo upravljanja stambenim zgradama pripalo je vlasnicima stanova, tj. Suvlasnicima zgrada, dakle, dio tržišta u svezi upravljanja stambenim zgradama otvoren je za slobodno natjecanje.

PREDNOSTI U ODNOSU NA KONKURENCIJU:

  • točnost i ažurnost praćenja prihoda i rashoda na računu zgrade te dostupnost podataka putem Interneta na adresi www.unik.hr
  • transparentnost načina poslovanja – redovita dnevna izvješća predstavniku ili suvlasnicima putem upita na telefon ili osobni dolazak u prostorije UNIK-a
  • godišnje financijsko izvješće dostavljamo SVAKOM suvlasniku u pismenoj formi
  • olakšana komunikacija s predstavnikom i suvlasnicima van radnog vremena putem Interneta te putem mobitela
  • redovito opominjanje dužnika te utuživanje kroničnih neplatiša
  • naplata duga i za prethodni period kod bivšeg upravitelja
  • kontrola rada izvođača radova – niti jedan radni nalog niti faktura ne plaća se, a da ih prethodno nije ovjerio ovlašteni predstavnik suvlasnika
  • omogućeno zasebno iskazivanje režijskih troškova i pričuve na uplatnici
  • 26-godišnje iskustvo na poslovima upravljanja stambenim i poslovnim zgradama