eSuvlasnik

Osobito nam je zadovoljstvo pozvati Vas da se, kao suvlasnik stambene zgrade pod našom upravom, besplatno pridružite usluzi – eSuvlasnik. Putem internet stranica eSuvlasnik omogućavamo svakom od suvlasnika da pristupi INFORMACIJAMA i IZVJEŠĆIMA vezanim uz upravljanje zgradom u kojoj se nalazi prostor u Vašem vlasništvu. Također, možete provjeriti trenutno stanje pričuve, dužnike, karticu svog prostora te ukoliko imate dugovanje, generirati uplatnicu za podmirenje duga.

Prvo je potrebno REGISTRIRATI se, a zatim i PRIJAVITI u sustav sa svojom e-mail adresom i zaporkom.

Prilikom registracije potrebno je upisati Vaš OIB i E-mail, dok sami određujete  svoju zaporku i ponovite ju vodeći brigu o tome da zaporka MORA sadržavati jedno veliko slovo, jedno malo slovo, barem jedan broj, a minimalno šest znakova ukupno.

Kako bi registracija bila uspješna, u bazi podataka obrta UNIK prethodno mora biti upisan OIB suvlasnika kao i  e-mail suvlasnika koji postaje KORISNIČKI RAČUN kojim se suvlasnik prijavljuje, a  kako bi se mogla izvršiti provjera da li je osoba koja se prijavljuje zaista suvlasnik! Ukoliko sustav provjerom ustanovi da u bazi obrta UNIK nedostaju podatci koje je suvlasnik upisao prilikom pokušaja registracije, pojavit će se upozorenje  o tome.

eSuvlasnik

Molimo Vas da tada popunite Formu za dostavu Vaših podataka kako bismo mogli unijeti i ažurirati podatke koji nam nedostaju te Vam na taj način omogućili nesmetanu registraciju u sustav eSuvlasnik.

Obavezna Aktivacija računa nakon uspješne registracije:
Nakon uspješne registracije Sustav će dostaviti u INBOX  Vaše e-mail adrese (koju ste upisali prilikom registracije) slijedeću poruku: Registracija eSuvlasnik.

eSuvlasnik

Otvorite poruku i obavezno kliknite na poveznicu (link) kako bi na taj način potvrdili da ste baš Vi primili poruku i da je to zaista Vaš e-mail.
Tek nakon toga moći ćete se prijaviti na stranici za prijavu u sustav:

1. Upišite Vaš E-mail
2. Upišite Vašu Zaporku
3. Pritisnite tipku Prijavi seVAŽNO UPOZORENJE!

eSuvlasnik stranice namijenjene su isključivo suvlasnicima stambenih zgrada, odnosno njihovim zakonskim zastupnicima ili punomoćnicima, koji su svoje nekretnine povjerili na upravljanje obrtu UNIK, te su svi podaci o samoj zgradi kao i osobni podaci suvlasnika sadržani na ovim stranicama također namijenjeni isključivo navedenim osobama na uvid.

Klikom na tipku „Prijavi se “ potvrđujete da ste suvlasnik na zgradi ili zgradama pod upravljanjem obrta UNIK odnosno da ste zakonski zastupnik suvlasnika ili da u trenutku ulaska na stranicu imate valjanu punomoć suvlasnika za ostvarenje uvida u ove stranice.
eSuvlasnik
PRIJAVI SE REGISTRIRAJ SE