Čišćenje stubišta u zgradama pod našom upravom

UŠTEDITE NOVAC I VRIJEME KORISTEĆI NAŠE USLUGE ČIŠĆENJA STUBIŠTA
50,00 kn po stanu (40,00 kn + PDV)
Pri obavljanju poslova čišćenja koristi se naš pribor i ekološki prihvatljiva sredstva za čišćenje.
Usluge čišćenja stubišta uključuju:
  • Metenje i pranje stubišta
  • Čišćenje rukohvata
  • Čišćenje dizala
  • Čišćenje ormarića protupožarnih aparata i poštanskih sandučića
  • Uklanjanje paučine
  • Pranje prozora i ostalih staklenih površina jednom mjesečno
  • Pražnjenje kante s promotivnim materijalima...
Bilo bi nam zadovoljstvo da nam pružite priliku za uspješnu suradnju.