Novosti

Edukacija na temu izrade energetskih certifikata i izrade projekata za energetsku obnovu

Edukacija na temu izrade energetskih certifikata i izrade projekata za energetsku obnovu

Temeljem programa i upute Vlade Republike Hrvatske i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) o sufinanciranju energetske obnove višestambenih zgrada, upravitelj stambeno-poslovnih zgrada UNIK u suradnji s tvrtkom RITEH d.o.o. koja radi na izradi energetskih certifikata, projekata za obnovu energetske učinkovitosti i nadzora radova, te s proizvođačima materijala koji se ugrađuju za poboljšanje energetske učinkovitosti, organizirao je za sve predstavnike suvlasnika kao i za sve zainteresirane suvlasnike 24.05.2016.g. u prostorijama Hrvatske gospodarke komore (HGK) Špire Brusine 16 u Zadru s početkom u 17,00 h, edukaciju na temu:
                   - izrade energetskih certifikata
                   - izrada projekata za energetsku obnovu

Izradom energetskih certifikata svaka zgrada će saznati:
                   - postojeći energetski razred
                   - prijedlog mjera za povećanje učinkovitosti
                   - prijedlog investicije

Na edukaciji uz firmu RITEH d.o.o. bili su prisutni i predstavnici SPLITSKE BANKE te proizvođač fasadnih materijala firma ROFIX d.o.o.

Sljedeći natječaj za sufinanciranje zgrada za obnovu energetske učinkovitosti od strane FZOEU trebao bi se objaviti sredinom sedmog mjeseca 2016.g.