Energetski obnovljene zgrade

Energetska obnova višestambene zgrade na adresi Zrinsko Frankopanska 12a

Višestambena zgrada Zrinsko Frankopanska 12a izgrađena je 1967. g. i ne zadovoljava današnje propise u odnosu na energetsku uštedu. Energetskom obnovom zgrade osigurat će se ušteda toplinske energije Qhnd za 54,25%, smanjenje emisije CO2 za 54,25% te smanjenje potrošnje primarne energije za grijanje i hlađenje za 40,82%. Suvlasnici će dobiti topliji i zdraviji dom te produženje vijeka trajanja samog objekta. Ovom obnovom 48 stambenih jedinica će dobiti poboljšanu klasifikaciju potrošnje energije te već u idućoj sezoni niže račune za grijanje.

Zgrada je prijavila projekt na natječaj odnosno Poziv na dostavu ponuda za energetsku obnovu koji je objavilo Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja 17.10.2016.g. i bio je otvoren za prijave do 31.01.2017.g.

Projekt za energetsku obnovu zgrade je prihvaćen te ga sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Naziv projekta: Energetska obnova višestambene zgrade na adresi Zrinsko Frankopanska 
12a, Zadar

Šifra projekta: KK.04.2.2.01.0468

Opis projekta i ciljevi:

Zgrada će provesti sljedeće mjere obnove radi uštede energije:

  • rekonstrukcija krova iznad grijanog prostora

  • toplinska izolacija vanjskih zidova pročelja ETICS sustavom

  • zamjena vanjske stolarije nedrvenom

Radovima iz glavnog projekta potrebna toplinska energija za grijanje zgrade smanjuje se

  • sa QH,nd = 218.414,50 kWh/god

  • na QH,nd = 99.931,41 kWh/god

  • projektirana ušteda QH,nd = 118.483,09 kWh/god odnosno 54,25% (>50%)

Smanjenje CO2 emisije iznosi 54,25%.

Naziv korisnika projekta:  Suvlasnici zgrade Zrinsko Frankopanska 12a, zastupani po upravitelju UNIK

Ukupna vrijednost projekta:  3.015.181,43 HRK

EU sufinanciranje projekta:  1.708.848,61 HRK

Razdoblje provedbe projekta:  05/2014-10/2018

Faza radova: Radovi su završeni

Rezultat: Izrađen je energetski certifikat zgrade nakon obnove kojim se dokazuju uštede energije od 54,25%.

Zgrada je iz C prešla u B razred energetske učinkovitosti.