Energetski obnovljene zgrade

Energetska obnova višestambene zgrade na adresi Velebitska 2

Višestambena zgrada Velebitska 2 izgrađena je 1971. g. i ne zadovoljava današnje propise u odnosu na energetsku uštedu. Zbog dotrajalosti vanjskih zidova, ravnog krova, loggia, drvene stolarije i vremena izgradnje neophodna je energetska obnova. Energetskom obnovom zgrade osigurat će se ušteda toplinske energije Qhnd za 75,89%, smanjenje emisije CO2 za 75,89% te smanjenje potrošnje primarne energije za grijanje i hlađenje za 52,72%. Suvlasnici će dobiti topliji i zdraviji dom te produženje vijeka trajanja samog objekta. Ovom obnovom 51 stambena jedinica će dobiti poboljšanu klasifikaciju potrošnje energije te već u idućoj sezoni niže račune za grijanje.

Zgrada je prijavila projekt na natječaj odnosno Poziv na dostavu ponuda za energetsku obnovu koji je objavilo Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja 17.10.2016.g. i bio je otvoren za prijave do 31.01.2017.g.

Projekt za energetsku obnovu zgrade je prihvaćen te ga sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Naziv projekta: Energetska obnova višestambene zgrade na adresi Velebitska 2, Zadar

Šifra projekta: KK.04.2.2.01.0473

Opis projekta i ciljevi:

Zgrada će provesti sljedeće mjere obnove radi uštede energije:

  • rekonstrukcija krova iznad grijanog prostora

  • toplinska izolacija vanjskih zidova pročelja ETICS sustavom

  • zamjena vanjske stolarije nedrvenom

Radovima iz glavnog projekta potrebna toplinska energija za grijanje zgrade smanjuje se

  • sa QH,nd = 287.063,10 kWh/god

  • na QH,nd = 69.209,40 kWh/god

  • projektirana ušteda QH,nd = 217.853,70 kWh/god odnosno 75,89% (>50%)

Smanjenje CO2 emisije iznosi 75,89%.

Naziv korisnika projekta:  Suvlasnici zgrade Velebitska 2, zastupani po upravitelju UNIK

Ukupna vrijednost projekta:  3.534.052,68 HRK

EU sufinanciranje projekta:  2.093.773,10 HRK

Razdoblje provedbe projekta:  10/2016 – 12/2018

Faza radova: Radovi su završeni

Rezultat: Izrađen je energetski certifikat zgrade nakon obnove kojim se dokazuju uštede energije od 75,89%.

Zgrada je iz C prešla u A+ razred energetske učinkovitosti.