Energetski obnovljene zgrade

Energetska obnova višestambene zgrade na adresi Stjepana Radića 2f

Višestambena zgrada Stjepana Radića 2F izgrađena je 1971. g. i ne zadovoljava današnje propise u odnosu na energetsku uštedu. Energetskom obnovom zgrade osigurat će se ušteda toplinske energije Qhnd za 73,36%, smanjenje emisije CO2 za 73,36% te smanjenje potrošnje primarne energije za grijanje i hlađenje za 56,93%. Suvlasnici će dobiti topliji i zdraviji dom te produženje vijeka trajanja samog objekta. Ovom obnovom 32 stambene jedinice će dobiti poboljšanu klasifikaciju potrošnje energije te već u idućoj sezoni niže račune za grijanje.

Zgrada je prijavila projekt na natječaj odnosno Poziv na dostavu ponuda za energetsku obnovu koji je objavilo Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja 17.10.2016.g. i bio je otvoren za prijave do 31.01.2017.g.

Projekt za energetsku obnovu zgrade je prihvaćen te ga sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Naziv projekta: Energetska obnova višestambene zgrade na adresi Stjepana Radića 2F, Zadar

Šifra projekta: KK.04.2.2.01.0471

Opis projekta i ciljevi:

Zgrada će provesti sljedeće mjere obnove radi uštede energije:

  • rekonstrukcija krova iznad grijanog prostora

  • toplinska izolacija vanjskih zidova pročelja ETICS sustavom

  • zamjena vanjske stolarije nedrvenom

Radovima iz glavnog projekta potrebna toplinska energija za grijanje zgrade smanjuje se

  • sa QH,nd = 274.356,50 kWh/god

  • na QH,nd = 73.085,80 kWh/god

  • projektirana ušteda QH,nd = 201.270,70 kWh/god odnosno 73,36% (>50%)

Smanjenje CO2 emisije iznosi 73,36%.

Naziv korisnika projekta:  Suvlasnici zgrade Stjepana Radića 2F, zastupani po upravitelju UNIK

Ukupna vrijednost projekta:  2.386.134,30 HRK

EU sufinanciranje projekta:  1.422.200,29 HRK

Razdoblje provedbe projekta:  10/2016 – 12/2018

Faza radova: Radovi su završeni 

Rezultat: Izrađen je energetski certifikat zgrade nakon obnove kojim se dokazuju uštede energije od 73,36%.

Zgrada je iz D prešla u A razred energetske učinkovitosti.